Privacy

Deze privacyverklaring geldt voor de verwerking van uw gegevens, met name uw persoonsgegevens, via de website 'femdom-nederland.com' en alle neven- en subsites (platform). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is date4friend AG, Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland (exploitant). De exploitant is bereikbaar via het ter beschikking gestelde supportsysteem. De volledige contactgegevens kunt u vinden in de juridische informatie. Het platform biedt een onlinedating-portaal aan. De inhoud van deze verklaring kan te allen tijde via de gelijknamige subpagina op het platform worden geopend en via de overeenkomstige functie in uw internetbrowser ook worden opgeslagen en geprint.


1. Opmerkingen vooraf

De exploitant neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en houdt zich aan de wetten betreffende gegevensbescherming. De wetten zijn bedoeld ter bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dergelijke gegevens worden alleen verzameld voor zover dit nodig is ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst of ten behoeve van het beschikbaar stellen en verbeteren van het platform. De verwerking ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst vindt alleen plaats als u met de exploitant een overeenkomst beoogt of sluit; daarvoor verwijzen wij u voor meer informatie naar de AGB van de exploitant. De verwerking voor het beschikbaar stellen of verbeteren vindt alleen plaats indien dit achteraf of in separate toestemming is aangetoond, op last van de overheid of justitie of indien dit anderszins bij wet voorzien is. De gegevens worden door de exploitant of verwerkers voor de exploitant alleen in de lidstaten van de Europese Unie (EU) of in landen die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. De door de exploitant voor gegevensverwerking gebruikte internetserver bevindt zich in de lidstaten van de EU of de EER. Gegevens worden principieel niet aan een derde land of een internationale organisatie verzonden.


2. Gegevensverwerking

Wij verwerken uw gegevens via formulieren en op andere wijzen op het platform. Gegevens in formulieren zijn die gegevens die u op een formulier op ons platform hebt afgegeven, of die u door het uploaden van een profielfoto aan onze server hebt verzonden. Daarnaast verwerken wij nog de gegevens die u ook zonder dat u deze op een formulier hebt ingevuld tijdens uw bezoek op het platform hebt achtergelaten.


2.1 Verwerking van gegevens via formulieren

De gegevens die u via een formulier op het platform opgeeft, worden bij gebruik van het formulier verwerkt, dus na het verzenden van het formulier. Dit geldt ook voor profielfoto's die u in uw account uploadt. Het kan hierbij gaan om gegevens voor contactopname, met betrekking tot een nieuwsbrief, betreffende commentaren op het platform en, indien u klant van de exploitant bent, de gegevens in uw klantenaccount. Persoonsgegevens die u verstuurt via een daarvoor bestemd formulier, worden in principe versleuteld aan de server van de exploitant verstuurd.

a) Gebruikersaccount

Op femdom-nederland.com kunt u met uw e-mailadres een gebruikersaccount aanmaken. Zodoende worden de gegevens die u bij het aanmaken van uw klantenaccount en eventueel later via een formulier opgegeven gegevens, waaronder uw geboortedatum, uw profielinformatie zoals uw lengte, figuur, gewicht, haarkleur, burgerlijke staat, informatie over interesses (etc.), op de servers van de exploitant opgeslagen en aan andere gebruikers getoond als deze het in uw zoekprofiel aangegeven geslacht hebben. Wij zullen u regelmatig actuele informatie over uw gebruikersaccount sturen op het opgegeven e-mailadres, met name partnervoorstellen en berichten over contactopnames door andere gebruikers. U kunt de opgeslagen gegevens te allen tijde bekijken via uw klantenaccount en via de formulieren in de instellingen corrigeren of aanvullen. U kunt zich daartoe natuurlijk ook persoonlijk rechtstreeks tot de exploitant richten, bijvoorbeeld via een e-mail aan het in het begin genoemde adres. Datzelfde geldt voor het wissen van het klantenaccount. Uw adres- en bestelgegevens kunnen echter pas worden gewist als ze niet meer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en er geen wettelijke bewaartermijn bestaat; de verwerking van uw gegevens wordt echter beperkt, uw klantenaccount wordt bijvoorbeeld geblokkeerd.

b) Contactopname tussen gebruikers

Via uw gebruikersaccount kunt u als gebruiker van een betaald Premium-account contact opnemen met andere gebruikers. Dit kan naar keuze via de functie 'Flirten' of door het versturen van een persoonlijk bericht via het interne berichtensysteem. De metagegevens van dergelijke contactopnames, dus uw gegevens als afzender, de gegevens van de ontvanger, het type contactopname en eventueel de inhoud van het door u verstuurde bericht worden opgeslagen met het tijdstip waarop het formulier is verstuurd. Uw profielgegevens, hoe u contact opgenomen hebt, het bijbehorende tijdstip en eventueel de inhoud van het door u verstuurde bericht worden bovendien aan de desbetreffende ontvanger getoond, mits deze gebruiker een betaald Premium-account heeft. Uw e-mailadres wordt echter niet openbaar gemaakt. Bovendien slaan we uw IP-adres op om misbruik van de contactfunctie (bijv. spam) te verhinderen.

c) Contactformulier

Indien u via een formulier contact opneemt met de exploitant, worden de in het contactformulier vermelde gegevens via de server van de exploitant versleuteld aan hem verstuurd via e-mail. Het kan hierbij gaan om uw aanvraag, uw naam, uw e-mailadres en uw andere contactgegevens. Daarbuiten vindt er geen geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens plaats. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw aanvraag. U ontvangt altijd een antwoord per e-mail; deze wordt eveneens versleuteld verstuurd mits uw mailprovider dat ondersteunt. Hetzelfde geldt als u in plaats van via een contactformulier per e-mail aan een van de op het platform opgegeven adressen contact opneemt met de exploitant. Nadat uw aanvraag is afgehandeld, worden uw persoonsgegevens die u via het contactformulier of een e-mail aan de exploitant hebt verstuurd, weer gewist. Dit geldt niet indien de gegevens nog nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, als bewijs moeten dienen of een wettelijke bewaarplicht bestaat; de verwerking van uw gegevens wordt tot die tijd echter beperkt.

d) Nieuwsbrief

De exploitant biedt een nieuwsbrief per e-mail aan. Voor het versturen van deze nieuwsbrief heeft de exploitant uw e-mailadres nodig. Bovendien heeft de exploitant andere gegevens nodig om te controleren of u als eigenaar van het opgegeven adres akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Hiervoor gebruikt de exploitant de zogeheten 'double opt in'-procedure (DOI). Dat betekent dat u na aanmelding een e-mail met een persoonlijke link ontvangt waarmee u uw aanmelding moet bevestigen (bevestigingslink). Pas na deze bevestiging ontvangt u de nieuwsbrief. Voor de DOI, het bewijs hiervan en om misbruik te voorkomen, slaan wij naast uw e-mailadres ook het tijdstip en het IP-adres van de aanmelding, en de bevestiging en bevestigingslink op. Verdere gegevens worden niet verwerkt. De gegevens worden slechts verwerkt voor de aanbieding en het verzenden van de nieuwsbrief. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. De exploitant kan echter gebruikmaken van een mailprovider die de gegevens in zijn opdracht volgens de wettelijke voorschriften en conform deze privacyverklaring verwerkt en daardoor geen derde partij is. Indien u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, kunt u op de desbetreffende link in een nieuwsbrief klikken (afmeldlink) of u persoonlijk rechtstreeks tot de exploitant richten, bijvoorbeeld via een e-mail aan het in het begin genoemde adres. Het afmelden geldt tegelijkertijd als het intrekken van uw toestemming met betrekking tot de nieuwsbrief en de daarvoor benodigde gegevensverwerking. Indien u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de DOI niet binnen twee weken uitvoert, worden uw gegevens weer gewist, tenzij deze nog nodig zijn als bewijs dat een DOI is uitgevoerd of ter voorkoming van misbruik; in dergelijke gevallen wordt de verwerking van de gegevens echter beperkt. Het aanmelden voor de nieuwsbrief vindt plaats via een versleutelde verbinding. De nieuwsbrief wordt ook versleuteld verstuurd voor zover uw mailprovider dat ondersteunt.


2.2 Verwerking van gegevens anders dan via formulieren

De gegevens die de exploitant nodig heeft voor het beschikbaar stellen of verbeteren van het platform, worden zonder gebruik van formulieren verwerkt. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om cookies, uw IP-adres en statistische gegevens. Ook bij de verwerking anders dan via formulieren worden de persoonsgegevens, voor zover dit technisch mogelijk is, versleuteld verzonden.

a) Cookies

Het platform gebruikt zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden of eenvoudige records in een databank die in uw internetbrowser worden opgeslagen. De gegevens in de cookies kunnen alleen worden uitgelezen door het platform dat deze heeft opgeslagen. Cookies hebben als functie om internetpagina's gebruiksvriendelijker en veiliger te maken. Cookies die persoonsgegevens bevatten, worden alleen versleuteld opgeslagen of uitgelezen. Hiervoor gebruikt het platform zogenaamde sessiecookies. Met dergelijke cookies kunnen we bijvoorbeeld garanderen dat andere gebruikers geen toegang hebben tot de door u via een formulier opgegeven of in een klantenaccount opgeslagen gegevens. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van elk bezoek aan het platform, bijvoorbeeld wanneer u uw browser sluit. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt en ook niet aan derden doorgegeven. De door het platform gebruikte cookies zijn niet schadelijk voor uw eindapparatuur (bijv. computer/tablet) en bevatten evenmin virussen. U kunt de opslag van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval in voorkomende gevallen niet alle functies van dit platform in volle omvang kunt benutten. Datzelfde geldt voor het wissen van opgeslagen cookies. Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid.

b) Webanalyse

Dit platform maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC gevestigd in de VS (Google). Google is gecertificeerd volgens het Privacy Shield-verdrag, een gegevensbeschermingsverdrag tussen de EU en de VS, en verwerkt de analysegegevens in onze opdracht. Daarvoor gebruikt Google Analytics ook cookies om het gebruik van het platform te kunnen analyseren. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van het platform, wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij hebben echter IP-anonimisering geactiveerd; om uw anonimiteit te waarborgen, wordt uw IP-adres afgekort voordat dit naar de VS wordt verzonden, in ieder geval binnen de lidstaten van de EU of binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Google verwerkt deze informatie in onze opdracht om uw gebruik van het platform te analyseren, om rapporten over activiteiten op het platform samen te stellen en om andere prestaties voor het gebruik van het platform en internet voor ons te kunnen verrichten. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics vanaf uw browser wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Het cookie en de daarop betrekking hebbende activiteiten op het platform worden zwei Monate na uw laatste bezoek gewist. U kunt bovendien verhinderen dat de gegevens die door het cookie worden verzameld met betrekking tot uw gebruik van het internet (incl. uw IP-adres) aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt door een invoegtoepassing voor uw browser via onderstaande link te downloaden en deze te installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. In dit geval wordt geen browserplug-in gedownload en geïnstalleerd; in plaats daarvan wordt een 'opt out'-cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens tijdens het bezoek aan het platform verhindert:

Google Analytics deaktivieren

Vereiste is natuurlijk dat u met de desbetreffende instellingen in uw browser niet de opslag van cookies verhindert of het 'opt out'-cookie wist. Meer informatie over de verwerking van gegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

c) Toegangsprotocol

Om de veiligheid en een goede werking van het platform te garanderen (bijv. voorkoming van aanvallen), wordt op de servers van de exploitant een toegangsprotocol (logfile) opgesteld. In dit protocol worden gegevens over het gebruik van het platform opgeslagen. Het gaat hierbij om gegevens die via een verbinding door uw browser aan het platform worden verzonden. Het gaat om uw IP-adres, die vor der Speicherung jedoch gekürzt wird, het tijdstip van de toegang, welk adres (URL) werd geopend, of de toegang succesvol was en wat de omvang was van de door de server verzonden gegevens. Indien uw browser de desbetreffende gegevens verstuurt, worden bovendien de vorige adressen (referrers) opgeslagen, net als informatie over uw besturingssysteem en browser (bijv. versie). Ook het verzenden van deze gegevens kunt u via de instellingen in uw browser verhinderen. De logfiles worden regelmatig gewist, uiterlijk aan het einde van de volgende kalendermaand. Daarvóór kunnen de logfiles statistisch worden geanalyseerd. De gelogde gegevens worden apart van andere gegevens die u op het platform achterlaat opgeslagen en worden daarmee niet samengevoegd. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt en ook niet aan derden doorgegeven. Uw identiteit kan niet met de statistische analyse van de logfiles worden vastgesteld.

d) Sociale netwerken

Via het platform kan verbinding worden gemaakt met Facebook, dat voor Europese gebruikers door Facebook Ireland Limited uit Ierland wordt geëxploiteerd. Dergelijke verbindingen worden echter pas gemaakt nadat u op het platform op de knop voor Facebook hebt gedrukt. Wij wijzen voor de verwerking van persoonsgegeven door sociale netwerken waarop de exploitant geen invloed heeft, op de verklaring omtrent gegevensbescherming van Facebook via de volgende link:

https://www.facebook.com/privacy/explanation


3. Juridische grondslag

De wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming zijn met name terug te vinden in de Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en Telemediengesetz (TMG). Vanaf 25 mei 2018 prevaleert echter de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Indien u uitdrukkelijk hebt toegestemd in de verwerking van uw gegevens, gebeurt de gegevensverwerking voor de doeleinden waarvoor u toestemming gegeven hebt op basis van art. 6, lid 1 onder a AVG. Indien de verwerking noodzakelijk is voor het tot stand brengen of sluiten van een overeenkomst, gebeurt dat op basis van art. 6, lid 1 onder b AVG. Het betreft hier overeenkomsten met name over het gebruik van ons onlinedating-platform die via het platform zijn gesloten of op uw verzoek tot stand zijn gebracht. De juridische grondslag voor de gegevensverwerking is verder de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de exploitant volgens art. 6, lid onder f AVG. Het gaat hierbij om het economische belang van dem Betrieb der Plattform, insbesondere an der Vermittlung von persönlichen Kontakten. Er bestaat geen geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling in de zin van art. 22 AVG.


4. Uw rechten

Als u zich zorgen maakt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, heeft u rechten conform de voorschriften inzake gegevensbescherming. U kunt zich op elk moment tot de exploitant wenden om deze rechten te doen gelden, bijvoorbeeld per post aan het in het begin vermelde adres. Dat geldt ook voor vragen met betrekking tot de gegevensbescherming door de exploitant. Naast de exploitant staat ook de functionaris voor gegevensbescherming van de exploitant tot uw beschikking: de heer Daniel Raimer, advocaat, van het advocatenkantoor Daniel Raimer in Düsseldorf, Duitsland. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming vindt u in diens impressum. De vertegenwoordiger van de exploitant in de EU is mevrouw in Düsseldorf, Duitsland. De vertegenwoordiger is rechtstreeks per e-mail te bereiken en dient in de EU ook als contactpersoon voor vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens conform de AVG.

a) Recht op intrekken van toestemming

Conform art. 7, lid 3 AVG hebt u het recht uw verklaring van toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

b) Recht van bezwaar

Conform art. 21 AVG hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt met name ook voor een bezwaar tegen verwerking ten behoeve van direct marketing.

c) Het recht een klacht in te dienen

Conform art. 77 AVG hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maken op de wetelijke bepalingen. Dit recht bestaat onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

d) Recht van inzage

Conform art. 15 AVG hebt u het recht bij de exploitant informatie te verlangen. Het recht op inzage omvat naast andere informatie die u voor het merendeel al in deze verklaring kunt vinden, met name het recht op een kopie van uw persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor het recht op inzage gelden verder de beperkingen conform § 34 BDSG.

e) Recht op rectificatie

Conform art. 16 AVG hebt u het recht om van de exploitant onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te eisen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u bovendien het recht completering van onvolledige persoonsgegevens te eisen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

f) Recht op verwijdering

Conform art. 17 AVG hebt u het recht bij de exploitant verwijdering van uw persoonsgegeven te eisen. Indien de gegevens daarna niet moeten worden verwijderd, kunt u eventueel een beperking van de verdere verwerking eisen. Aanvullend gelden voor het recht op verwijdering de beperkingen conform § 35 BDSG. Het recht op verwijdering sluit het recht in om vergeten te worden.

g) Recht op beperking van de verwerking

Conform art. 18 AVG hebt u het recht om van de exploitant beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Hierna mogen de gegevens, de opslag buiten beschouwing gelaten, in principe niet meer worden verwerkt.

h) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Conform art. 20 AVG hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u de exploitant hebt verstrekt. Uw recht op verwijdering blijft daardoor onaangetast.

i) Kennisgevingsplicht

Conform art. 19 AVG stelt de exploitant iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of verwijdering van deze gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. De exploitant informeert u op verzoek over deze ontvangers.


5. Slotopmerking

Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden, treft de exploitant passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerking in overeenstemming met wettelijke voorschriften wordt uitgevoerd. Alleen aan de exploitant ondergeschikte personen (werknemers) voor wie dat nodig is om hun taken te kunnen uitvoeren, hebben toegang tot persoonsgegevens, maar uitsluitend in de mate waarin dit nodig is. De werknemers van de exploitant worden vooraf geïnstrueerd over de gegevensverwerking en tot geheimhouding verplicht. De naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming wordt regelmatig gecontroleerd en indien nodig worden maatregelen genomen.