Colofon

1. Waarschuwing over inhoud
De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. De aanbieder van deze website kan echter niet garanderen dat het gratis en vrij toegankelijke nieuws en advies actueel is. Het gebruik van deze website gebeurt op eigen risico. Het gebruik van de gratis en vrij toegankelijke inhoud schept geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder. in dit opzicht is er geen bereidheid van de kant van de aanbieder om wettelijk gebonden te zijn.

2. Links
De website bevat links naar andere websites ("externe links"). De desbetreffende aanbieders zijn voor deze inhoud verantwoordelijk. Ten tijde van het plaatsen van de links zijn er geen juridische overtredingen vastgesteld. Op de actuele en toekomstige inhoud van de betreffende websites heeft de aanbieder geen invloed. Een constante controle van de externe links, zonder concrete aanleiding of juridische overtreding, is voor de aanbieder niet mogelijk. Zodra er sprake is van wettelijke overtredingen worden deze links direct verwijderd.

3. Auteursrecht en het aanvullend recht voor persuitgevers
De door de aanbieder op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en de aanvullende wetgeving op het gebied van het auteursrecht. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan volgens het Duitse auteursrecht en de aanvullende auteursrechtwetgeving is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de betreffende rechthebbende vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd kopiëren van de inhoud van de website of van de volledige website is niet toegestaan en is strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan. Deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming door derden in frames of iframes worden weergegeven.

4. Reclameverbod
Het gebruik van de contactgegevens in het colofon voor commercieel gebruik is uitdrukkelijk niet toegestaan, mits de aanbieder reeds een schriftelijke toezegging heeft of er al een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website vermelde personen keuren ieder commercieel gebruik van hun gegevens af.

5. Aanbieder
De exploitant van deze website is het bedrijf date4friend AG, met geregistreerd adres in het adres Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland. Als commerciële dienstverlener is het date4friend AG ingeschreven in het %register_court% onder het inschrijvingsnummer CHE-146.546.215 en met het BTW-nummer CHE-146.546.215 MWST bij het bevoegde financiële register. De Raad van Bestuur van het date4friend AG is . Naast ons ervaren team van klantenadviseurs kunt u ook gebruik maken van onze uitgebreide rubriek Vragen & Antwoorden. Veel vragen over lidmaatschap, opzegging of andere problemen worden hier beantwoord. Klik hier voor de Vragen & Antwoorden.